Somalian

Ku soo-dhawow website-ka Guddiga Xuquuqul Insaanka

Guddigu wuxuu horseed u yahay xuquuqda insaanka maaddaama ay qaab-dhismeed u tahay bulsho caddaalad iyo sinnaan u ah dadka New Zealand oo dhan.

Xeerka Xuquuqda Insaanka wuxuu qeexayaa shaqooyinka Guddiga:

 • Inuu u qareeno oo kor-u-qaado ixtiraamka, garashada iyo qadarinta xuquuqda Insaanka ee bulshada New Zealand
 • Inuu dhiirigeliyo xirriiro hallaasi ah oo u dhaxeeya shakhsiyaadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada New Zealand
 • Inuu hoggaamiyo, qiimeeyo, la socdo, la taliyo, baaro oo oo isku xiro fursadaha shaqo oo loo siman yahay.

Guddigu wuxuu kaloo xallin karaa khilaafaadka la xirriira takooridda sharci darrada ah. Haddii aad rumaysan tahay in lagu takooray waxaad caawimaad ka codsan kartaa Guddiga.

Takooridda aan sharciga ahayn

Xeerka Xuquuqda Insaanka 1993dii wuxuu ka ilaaliyaa dadka New Zealand takooridda oo dhowr meelood oo nolosha ah ka jirta. Ayadoo la raacayo Xeerka, wuxuu Guddigu dhexdhexaadiyaa khilaafaadka la xirriira takooridda sharci darrada ah. Takooriddu waxay noqon kartaa sharci darro haddii ay ku sallaysan tahay mid ama wax ka badan kuwa soo socda:

 • Jinsiga oo uu ka mid yahay uurka
 • Xaaladda guur oo uu ka mid yahay ka mid noqoshada urur madani ah
 • Caqiidada diineed
 • Caqiidada qiyamka damiireed
 • Midabka
 • cunsurka
 • Asalka itnikada ama ummadeed
 • Iinta
 • Da’da
 • Fikrad siyaasadeed
 • Xaaladda shaqo
 • Xaaladda qoyseed
 • Qaabka galmada.

Qaybaha kale ee takooridda oo sharci darrada ah, waxaa ka mid ah xirriir xumo ku salaysan cunsurinimo, kadeed cunsuri, kadeed galmo iyo dhibanenimo.

Takooriddu waxay sharci darro tahay markii ay ku timaaddo mid ka mid ah asaaska sharci darrada ah iyo mid ka mid ah qaybaha la mamnuucay ee nolosha dadweynaha. Qaybahaas waxaa ka mid ah:

 • Nashaadyada Dowladda iyo qaybaha dadweynaha
 • Shaqada
 • Helitaanka waxbarashada
 • Helitaanka dhismayaasha, baabuurta iyo tas-hiilaadka dadweynaha
 • Bixinta alaabada iyo adeegyada
 • Bixinta dhulka, guryaha iyo hoyga
 • Haya’daha xirfadeed iyo aqooneed, haya’daha qiimaynta iyo kuwa mihnadaha iyo tababarrada
 • Iskaashatooyinka.

Xeerku wuxuu qeexayaa dhowr duruufood kuwaas oo takooriddu tahay dharci darro. Kuwaasna waxaa loo yaqaan ‘kuwa gaarka ah -exceptions’. Si aad macluumaad dheeraad uga ogaatid takooridda kula xirriir Guddiga hababka hoos ku qoran midkood.

Xallinta Khilaafaadka

Kooxda Xallinta Khilaafaadka ee Guddiga waxay masuul ka tahay xallinta khilaafaadka. Dhexdhexaadinta Kooxda waa mid dhexdhexaad ah qayb gaar ahna kuma matasho khilaafaadka. Adeegga xallinta khilaafaadku:

 • Waa mid lacag la’aan ah
 • Waa mid u gaar ah oo qarsoodi u ah dadka iska leh
 • Uma baahna in qaybaha is-hayaa ay keensadaan wakiillo sharciyeed.

Ujeeddada habraaca xallinta khilaafaadka ee Guddiga waa in la gaaro xalal caddaalad ah oo firfircoon sida ugu dhakhsaha badan, waxaana ka mid ah habraaca dhexdhexaadinta, oo ay ka mid noqon karaan:

 • Is-dhaafsiga waraaqaha
 • Wicitaannada taleefoonnada
 • Kullannada fool ka foolka ah.

Heshiishyada khilaafaadka waxaa ka mid noqon kara xalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin cudur-daar ama heshiis inaan lays takoorin mustaqbalka.

Sida loo sameeyo cabashada

Haddii aad doonaysid inaad samayso cabasho ayadoo la raacayo Xeerka Xuquuqda Insaanka, fadlan la xirriir Khadka Taleefoonka (InfoLine) ee Guddiga:

Khadka Taleefoonka ee Guddiga wuxuu adeegsadaa adeegga Khadka Luqadaha, oo ah adeeg uu bixiyo Xafiiska Arrimaha Itnikada (Office of Ethnic Affairs), taas oo kuu ogolaanaysa inaad qof kula hadasho luqaddaada.

Halkan waxaa ku qoran Xirriirada qaarkood oo lagu heli karo macluumaadyo kale oo ku qoran af [SOMALI] kuna yaalla website-ka:

Back to top