Tokelauan

Mâlô nî oi ô mai ki te tau kikila o te Kominihini mô nâ Avanoâgâ Hako o Tatou Tagata

Ko te Komihini e fakamalohi lele e ia ko nâ avanoâga hako o tatou tagata fakapitoa e vê ko ni faka ata mô te lelei kae hako mautinoa o tatou tagata uma i tô tatou nuku i Niusila.

Te Tulâfono o Avanoâga Hako o Tatou Tagata e fakaali atu i ei nâ:

 • Ke fai ma hui oi fakamalohi atili ai, kai ke fakamaina kae ke fakailoa lahi atu, a na avanoaga hako o tatou tagata i tenei nuku i Niusila
 • Ke fakataunuku te tau nonoho fakatahi i vâ o tatou tagata taki toko tahi e vê nâ hoki i vâ o tatou tagata kehekehe i te nei nuku i Niusila
 • Ke takitaki, i lalo, kikila, tautua, sukesuke, mâ fesokotaki ki nâ tulaga o nâ avanoâga tutuha uma mo nâ galuega.

Te Komihini e mafai e ia oi fai ni ikûga e fakalelei atili ai ni miha tau te tulaga fakahê tonu o ni faiga fakakino ki nâ tahi tagata. Kafai e talitonu koe koa ni ke lagona ni faiga kino ki nâ tahi tagata kua fakakino atu ki a te koe, e mafai e koe o hakili atu ki te Komihini mo he fesoasoani.

Faiga kino ki nâ tahi tagata e taia ai i te tulafono

Te Tulâfono o Avanoâga Hako o Tatou Tagata 1993 e puipui ai ko tagata uma i Niusila mai ni faiga kino ki nâ tahi tagata i nâ itû e lahi o tô tatou olaga. I lalo i te Tulâfono a te Komihini e tau kikila ma fesoasoani ki nâ talanoaga ke fakalelei atili ai ko nâ miha e uiga ki tulaga kino o nâ tahi tagata. Ko faiga kino ki nâ tahi tagata e fakahetonu i loto i te tulâfono manafai e pogai mai i he tahi io me hilia mai i pogai atû i ei nei:

 • Ko te momoe o te tagata ma te fafine e vê e pâ hoki ki te faitama o te teine
 • Ko te tulaga avaga e ve na hoki ma te nonofo tahi o na tagata ma te tagata e ve na hoki te nonofo tahi o te fafine ma te fafine
 • Ko tulaga tau Talitonuga ki Lotu
 • Ko tulaga tau te Fakasolôga o Mafaufauga
 • Ko te Lanu o tatou tagata
 • Ko te itû Kaigâ Tino
 • Ko tulaga o te Nuku na hau ai au
 • Tulaga Fakahetonu e hê malosi te Tino
 • Tausaga o to matua
 • Te Tulaga o Talitonûga i nâ itû tau politiki
 • Tulaga o Fai Galuega
 • Tulaga o Kaiga
 • Ko te tulaga o nâ itû tau te manakoga tau te momoe vê ko ni tagata e ve ko ni fafine.

Ko nâ tahi vaega o nâ faiga kino ki nâ tahi tagata e afaina i lalo i te tulafono, e aofia ai ko tulaga fakahêtonu i I tulaga tau te nonofo fakatahi o vâ o tatou tagata kehekehe, ko tul aga fakakino i vâ o tagata kehekehe, ko tulaga fakakino o nâ itû tau te manakomia tau te momoe e vê ko ni tagata e vê ko ni fafine ma te tulaga fakakino fakapitoa ki tatou tagata vâivai.

Ko faiga kino ki nâ tahi tagata e vê kua afaina i lalo i te tulafono manafai e kitea atû i he tahi itû o nâ vaega e fakahâ, io vê i he fakaali ki tagata. Ko na vaega i ei e aofia ai ko:

 • Te Malô io vê ko mataeke mâgaoioiga o te olâga fakaali
 • Ko tulaga fai galuega
 • Ko avanoaga ulu ki loto i akoakôga
 • Ko avanoaga ke pâ atu ki nâ mea vê ni fale, ni tavale, vê ni vâvâ i tulaga o olâga fakaali o tagata
 • Ko te kavatûga o kope ma ni galuega fai ki tagata
 • Ko te kavatûga o nâ fanua, ko nâ fale mâ nâ fakatokâga o nonofogâ ki ni fale
 • Ko fakalapotopotôga tau galuega faite mâ galuega fakalelei atili, ko fakalapotopotôga kikila ki nâ akoakôga ma pepa fakaiku
 • Ko tulaga kau Fakatahi o tagata.

Te Tulâfono e fakatino hoki ki na tahi vaega e kitea ai ni faiga kino ki nâ tahi tagata e afaina i lalo i te tulâfono. Kae e i ai hoki ni nâ tahi vaega e takua ni vaega e hê i lalo i te itû te i ei. Kafai e hoho ke iloa atili e koe nâ fakamatalâga i ei e uiga ki faiga kino ki nâ tahi tagata ke hohoko atû ki te Komihini i he tahi auala e fakaali atu i lalô.

Ko Auala Fakalelei Ai Ni Tulaga Miha

Ko te Matâeke a te Komihini e galue fakapitoa ki te Fakaleleiga o Tulaga Miha e i ai te ki latou te galuega oi fakalelei o nâ miha. Ko te galuega o auala fakalelei ai ni tulaga miha e aofia ai ko te:

 • E heai hê totogi pe he tau
 • E vê e fakapitoa kae puipui lava ki a teki latou e aofia i te miha
 • E vê he manakogina ko te ki latou e aofia i te miha ki ne hui lôia oi ki latou.

Ko te fakamoemoega o te Matâkua a te Komihini e galue fakapitoa ki te Fakaleleiga o Tulaga Miha ke hakili ni auala e mafai ai o maua ni ikûga e mautinoa lelei kae fakapitoa i he taimi pukupuku kae e mafai o aofia ai ko ni talanoâga I Iuma o ni faipule fesoasoani, kae ka aofia ai ko:

 • Fesokotakîga i tulaga tau tuhituhîga
 • Ko ni telefoni
 • Ko ni fono fai fakatahi

Ko ni fakamaliêga fakatokehe e vê ko ni maliêga i ei e toe pâ ki he tulaga fakakino ki nâ tahi tagata i aho mai mua.

Ka tau fesokotaki vehea tau fakaaliga

Kafai koe e fofou o fesokotaki tau fakâaliga i lalo i te Tulafono Avanoaga Hako o Tatou Tagata fakamolemole fesokotaki mai ki te auala telefoni a te Komihini venei:

 • Telefoni: 0800 496 877 ( e heia he tau)
 • Fekisi: 09 375 8611 ( Fakapitoa: Aualatelefoni)
 • Imeli: infoline@hrc.co.nz
 • TTY: 0800 150 111

Ko te Aualatelefoni a te Komihioni e fakaoga ko Galuega o Gagana Kehekehe, ko galuega na kua fakatoka mai e te ofisa o Avanoaga o Tagata Nuku Keheklehe, e mafai ai koe o talanoa ki he tagata i tau gagana moni.

Ko i ei nei nâ tahi auala e mafia ai koe oi fesokotaki i te [ Gagana Tokelau] i loto i te lau kikila i ei nei:

Back to top