Chapters from Human rights in New Zealand 2010

Click the links below to view individual chapters from Human Rights in New Zealand 2010 (all PDF format).

Section one: Wahanga tuatahi / General – Tirohanga whanui

1. Introduction – Korero whakataki
2. International human rights framework – Pou Tarawhao tika tangata o te Ao
3. Equality and freedom from discrimination – Te oritenga me te whakawateatanga
4. Human rights and the Treaty of Waitangi – Te mana i Waitangi
5. Human rights and race relations – Whakawhanaungatanga a iwi

Section two: Wahanga tuarua / Civil and political rights – Tikanga tangata me te tikanga torangapu

6. Democratic rights – Tikanga manapori
7. Right to justice – Tika ki te haepapa
8. Life, liberty and security of person – Te ora, mana herekore me te haumaru
9. Freedom of opinion and expression – Wateatanga o te whakaaro me te whakapuaki
10. Freedom of religion and belief – Wateatanga o te hahi me te whakapono

Section three: Wahanga tuatoru / Economic, social and cultural rights – Tikanga ohanga, papori me te ahurea

11. Right to health – Tika ki te whai oranga
12. Right to education – He tapapa matauranga
13. Right to work – Tika ki te whai mahi
14. Right to housing – Tika ki te whai whare rawaka
15. Right to social security – Tika ki te hapori haumaru

Section four: Wahanga tuawha / Rights of specific groups – Tikanga uepu

16. Rights of children and young people – Tikanga tamariki me te taiohi
17. Rights of disabled people – Tikanga o te hunga haua
18. Rights of women – Tikanga o te ira wahine
19. Rights of sexual and gender minorities – Tikanga taera me te tangata taitini
20. Rights of migrants – Tika o nga tangata kaiheke
21. Rights of refugees – Tikanga o nga tangata rerenga
22. Rights of people who are detained – Tikanga o nga tangata mauhere

Back to top