NZ Human Rights Commission - Accessible HTML Document

Taufa'ama Ta'u Fa'ailoga Lanu 

Racial Harassment - Samoan translation

‘O le ā le taufa’amata’u fa’ailoga lanu?

‘O le ā se mea e mafai ona ‘ou faia i le taufa’amata’u fa’ailogalanu?

‘O le ā le taufa’amata’u fa’ailoga lanu?

‘O le taufa’amata’u fa’ailoga lanu ‘o āmio e tete’e atu ai ‘i isi, tau fa’aleaga po’o le fa’atīgā ma ‘o se mea e fai so’o pe ‘ua fai si tūgā ‘ua iai se a’afiaga e ono lamatia ai ‘oe.

I lalo o le Tulāfono o Āiā Tatau ‘ua ‘avea ai ma solitulāfono pe’ā tupu mea nei i totonu o:

Tu’ua’ia

‘O le Tulāfono mo Āiā Tatau e puipuia tagata mai tu’ua’iga ona ‘ua latou fa’afeso’ota’ia le Komisi e uiga i le taufa’amata’u, na a’afia i se fe’ese’esea’iga pe lagolago se faiga o se fa’aseā a se isi tagata.

Fa’ata’ita’iga o taufa’amata’u fa’ailoga lanu

‘O le taufa’amata’u fa’ailoga lanu e mafai ona aofia ai le tautala, tusitusi po’o mea e va’aia po’o ni gaoioiga.

E ono taufa’amata’uina fa’ailoga lanu ‘oe e se tasi pe‘āfai:

‘O le taufa’amata’u fa’ailoga lanu e ono faia ma le iloa. ‘O lē ‘olo’o taufa’amata’u e ono lē iloa le taunu’uga o lana āmio, ae mafai lava ona tu’ua’ia o ia. ‘O le mea tāua pe fa’apefea ona e afaina ai fa’apea ma isi i lea āmio.

Mafua’aga e sesē ai āmioga fa’asoesā fa’ailoga lanu

Māfua’aga e tatau ai ona fai sau fa’aseā

E lē tatau ona ‘e taliaina ni uiga fa’ailoga lanu ‘e te lē fiafia ‘i ai

‘O ni mea e mafai ona ‘e faia e uiga i le taufa’amata’u fa’ailoga lanu

‘Afai e lē fetaui, pe lē talafeagai, e mafai ona ‘e sa’ilia se fautuaga ma se fesoasoani mai:

Fa’amatalaga: ‘A’o matou taumafai e faia ma le sa’o lenei fa’amatalaga, ‘ia ‘aua ne’i fa’aāogaina e faia ma fautuaga fa’aletulāfono.

Komisi o Āiā Tatau