Our work

Human Rights in New Zealand 2010

The Commission launched its major report card on the state of human rights in New Zealand on 10 December, 2010, International Human Rights Day. Called Human Rights in New Zealand 2010 – Nga Tika Tangata O Aotearoa 2010, the report card analyses the full spectrum of human rights. It identifies where New Zealand does well, and where it could do better to meet the challenges of poverty, entrenched inequality and discrimination.

The report card is an update on the Commission’s first report, Human Rights in New Zealand Today Nga Tika Tangata O Te Motu, published in 2004. The 2004 report formed the basis for the New Zealand Action Plan for Human Rights 2005-2010 – Mana ki te Tangata.

Read the report

Summary Report

Full Report

Top 30 Priorities for Action

Read the Commission's top priorities for action on human rights in New Zealand below:

You can view the individual chapters below.

Section one: General – Tirohanga whanui

1. Introduction – Korero whakataki
2. International human rights framework – Pou Tarawhao tika tangata o te Ao
3. Equality and freedom from discrimination – Te oritenga me te whakawateatanga
4. Human rights and the Treaty of Waitangi – Te mana i Waitangi
5. Human rights and race relations – Whakawhanaungatanga a iwi

Section two: Civil and political rights – Tikanga tangata me te tikanga torangapu

6. Democratic rights – Tikanga manapori
7. Right to justice – Tika ki te haepapa
8. Life, liberty and security of person – Te ora, mana herekore me te haumaru
9. Freedom of opinion and expression – Wateatanga o te whakaaro me te whakapuaki
10. Freedom of religion and belief – Wateatanga o te hahi me te whakapono

Section three: Economic, social and cultural rights – Tikanga ohanga, papori me te ahurea

11. Right to health – Tika ki te whai oranga
12. Right to education – He tapapa matauranga
13. Right to work – Tika ki te whai mahi
14. Right to housing – Tika ki te whai whare rawaka
15. Right to social security – Tika ki te hapori haumaru

Section four: Rights of specific groups – Tikanga uepu

16. Rights of children and young people – Tikanga tamariki me te taiohi
17. Rights of disabled people – Tikanga o te hunga haua (also available in Word and HTML)
18. Rights of women – Tikanga o te ira wahine
19. Rights of sexual and gender minorities – Tikanga taera me te tangata taitini
20. Rights of migrants – Tika o nga tangata kaiheke
21. Rights of refugees – Tikanga o nga tangata rerenga
22. Rights of people who are detained – Tikanga o nga tangata mauhere